Menu

Nieuwe Concessie De Haan

Het artikel over De Nieuwe Concessie in De Haan kon u lezen in het driemaandelijkse vakmagazine Bouwen aan Vlaanderen, meer bepaald in het laatste nr. van 2011.


Nieuwe Concessie klaar voor recreanten

Nieuwe Concessie klaar voor recreanten

Sparrenduin, een bekend vakantieverblijf in De Haan, kon rekenen op een hoge bezetting in de jaren zestig en zeventig. Maar die tijd is voorbij. Niet iedereen is vandaag tevreden met een goedkope vakantie aan de Belgische kust. Het concept bleek niet meer van deze tijd. Mare Nostra kon deze gronden verwerven en een nieuwe bestemming geven. De bouwvoorschriften van site werden verankerd in de BPA. In totaliteit worden op de hele site een 500-tal woongelegenheden opgetrokken. De huidige naam De Nieuwe Concessie verwijst naar de oorspronkelijke concessie langs de Koninklijke Baan.

Geen hoogbouw

De oorspronkelijke concessie ontstond bij Koninklijk Besluit van 29 juli 1889. Toen sloten de Belgische Staat en de architecten Eduard Colinet uit Oostende en Passenbronder uit Antwerpen een contract voor de verhuring van 50 hectare duinen.

Op de charmante lapjes grond schoten sindsdien dure villa's als paddenstoelen uit de grond. De wijk kreeg later de benaming Concessie. Bij de bouw van nieuwe gebouwen moest steevast rekening worden gehouden met beplanting, slechts één zesde van de grond mocht worden bebouwd. Architect-urbanist Hermann-Josef Stübben nam in zijn urbanisatieplan uit 1910 op, dat een badplaats geen hoogbouw mocht hebben en er zoveel mogelijk bos moest zijn, als bescherming tegen de wind.


Eigen gevelontwerp

Eigen gevelontwerp

De plek waar vroeger Sparrenduin stond, ondergaat momenteel een metarmorfose. De projectontwikkelaar bouwt er vandaag drie appartementsresidenties in cottage stijl: Saint Aubin, Mont Martin en Barfleur. Ze verwijzen naar de neo-Normandische bouwstijl aan onze kust. Indrukwekkende rode dakpartijen met de typische dakkapelletjes en massiefhouten balustrades kenmerken de verzorgde afwerking.

Elk huisnummer heeft een eigen gevelontwerp. Samen vormen de drie residenties een woonomgeving die past bij het leven aan zee en volledig is afgestemd op recreatie, rust en de warme geborgenheid van De Haan.

Slingerend wandelpad

In totaal zijn er per residentie zes bouwlagen: twee ondergrondse parkeergarages en vier bovengrondse bouwlagen met in de dakhelling duplexappartementen. Alle appartementen beschikken over twee, sommige over drie slaapkamers. De appartementen op de benedenverdieping hebben allemaal een privétuin. Het lichte reliëf, de verzorgde inplanting van de boompjes en hagen en het slingerende wandelpad geven het geheel de aanblik van een hoogst gezellig park. Het is er straks goed toeven als heel het project is afgerond.

De kelder is verbonden via een voetgangerstunnel met de al bewoonde, eerder gebouwde residentie Le Touquet. Voor fietsen komt er een ruime fietsberging. De bouw van de residenties gebeurt op het tempo van de verkoop, in drie fasen: eerst Saint Aubin, dan Mont Martin en in een laatste fase Barfleur. Vandaag zijn Saint Aubin en Mont Martin al in een vergevorderd stadium. Voor Barfleur ligt de betonnen bouwplaat klaar.


Voorgespannen predallen

Bij de funderingswerken maakte de Nieuwe Concessie gebruik van soil mix wanden. "De grond is hier niet stabiel en de zandlagen bevatten veel turfinsluitingen. Turf kan aanleiding geven tot grote zettingen", weet projectingenieur Henk Vanwalleghem (VK).

De bouwstructuur is een betonskelet opgevuld met traditioneel metselwerk. We maakten gebruik van voorgespannen predallen. Het voordeel daarvan is, dat er grotere overspanningen mogelijk zijn en dat er een grotere flexibiliteit ontstaat voor de inrichting. De betonnen schuine dakwanden laten de trapeziumvormige ruimtes volledig vrij. Op die manier zijn storende kolommen overbodig.

Tijdens de bouw had de aannemer af te rekenen met heel wat grondwater. Om de opwaartse druk ervan te temperen en op de pompkosten te sparen, creëerde hij een tijdelijke tegendruk door de onderste keldergarage te laten vollopen met water.